Kanavoin henkioppailta tietoa aiheesta, joka sinua tässä hetkessä mietityttää. Kirjoitan henkioppaiden antaman ohjauksen sinulle ja saat näkökulmaa sekä ohjausta aiheen ratkaisuun. Kerro aihe, mistä haluat saada henkioppailta tietoa ja toimitan saamani viestin ja ohjeet sinulle. Henkioppaat tuntevat sinut parhaiten, toimintatapasi ja mikä on sinulle kussakin tilanteessa parasta. Henkioppailta saadut neuvot ohjaavat sinua kulkemaan polulla, jota sinun on tarkoitus tässä elämässä kulkea.