profiili_nainen2-01

Erikoisosaaminen

Carita Eklundin Henkilökuva

Empaattinen ja vahva, pitkän kokemuksen omaava selvänäkijä Carita Eklund, selvittää tulkinnoissaan asiakkaan henkistä tilaa ja auttaa löytämään ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Hänellä on intuitiivinen kyky nähdä tulevia asioita.

Carita auttaa sinua kaikissa elämäntilanteissa, kuten ihmissuhteissa, rakkaudessa, surussa, työhön ja talouteen liittyvissä kysymyksissä.  Hän näkee ihmismielen salat ja tukee sinua henkisessä kasvussasi. Hän vahvistaa myös voimavarojasi ja itseluottamustasi.

Unientulkitsijana hän löytää piilotajuntasi viestit tarkastelemalla menneisyyttäsi ja nykytilannettasi. Unientulkinta on siis mahdollista saada myös kirjallisena. Unen tunnelmaan ja teemaan sekä tulkintaan voi siten palata. Myös unen toistuessa.

Katsauksella tulevaisuuteesi Carita auttaa sinua valitsemaan oikean polun, jota seurata, jotta voisit elää omaa, täyttä elämääsi. Empaattisuus ja myötäeläminen ovat hänen vahvuuksiaan, joilla selvänäkijä Carita on vuosikymmenet kyennyt antamaan apua ja voimaa ahdistuksesta kärsiville ihmisille.

Katso rajatieto.org profiilisivu

Carita Eklund työskentelee myös rajatieto.org sivuston puhelinpalvelussa

Saat huomattavasti enemmän irti kirjallisista tulkinoistasi kun keskustelet tulkinnan laatijan kanssa kun tulkintasi on valmistunut. Keskustelu täydentää kirjallista tulkintaa ja saat tietoosi ne lähtökohdat jonka perusteella tulkitsija on tulkintansa tehnyt.
Katso rajatieto.org profiilisivu

Esimerkkituotteita verkkokaupassa