Korttitulkinta on nimensä mukaisesti korteilla laadittu tulkinta.

Kyseessä voivat olla perinteiset pelikortit, tarotkortit tai enkelikortit, jotka toimivat ponnahduslautana tulkinnan tekemiselle. Varsinaisen tulkitsemisen eli työn tekee korttitulkitsija kuten tarottulkitsija tai enkelikorttitulkitsija. Usein viestejä välittyy intuitiivisesti korttien ulkopuolelta. Näkijälle kortit toimivat vain työvälineinä. Tietäjän oma ammattitaito on käytännön kokemuksen tulosta. Korttitulkinta antaa parhaimmillaan ratkaisun avaimia oman elämäntilanteen tarkasteluun.

Valmiita vastauksia ei välttämättä ole olemassa, vaan kyse on vapaasta valinnasta. Eli kortit voivat kyllä näyttää, että muutos on edessä tai että harkitset sitä hyvin vahvasti, mutta on vapaan tahdon asia, toteutuuko muutos oikeasti. Tästä syystä korttitulkinta on nykyisiä visioitasi tulevaisuudestasi vahvistava tai heikentävä, ja siinä mielessä se juuri palveleekin sinua. Korttitulkinta voi tavallaan siunata tai varoittaa, sen mukaisesti, mistä elämän osa-alueesta kysyt. Kyse on siitä, kannattaako jokin muutos kuten työpaikan vaihto tai uusi ihmissuhde. Toki korttitulkinta voi antaa myös konkreettisia vastauksia siitä, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan, mutta ei voi liian vähän painottaa sitä seikkaa, että ihminen itse tekee lopulliset päätökset ja valinnat. Muutoinhan vapaata tahtoa ei olisi.

Henkilökohtaisesti laadittu korttitulkinta

Korttitulkinta edellyttää selvänäköä, selväkuuloa, selvätuntoa tai selvätietämistä. Se ei onnistu pelkästään opaskirjasta lukemalla. Korttitulkitsija tukeutuu siihen selväkykyyn, joka juuri hänellä on vahvin. Jotkut saavat vastaukset suoraan mieleen (selvätietäminen), kun taas jotkut tuntevat kosketuksen. Jotkut kuulevat vastaukset, jotkut näkevät ne mielessään kuvina. Selvänäkeminen ja selvätietäminen taitavat olla näistä yleisimmät tavat saada tätä ylimaallista tietoa. Tiedon lähde ei siis ole korteissa, vaan korttitulkinta vain avaa tilanteen korttitulkitsijan tarkasteltavaksi. Varsinainen tulkinta tapahtuu suhteessa kysyjän ja hänen elämäntilanteensa energiaan ja vuorovaikutukseen kysyjän kanssa. Tästä syystä tietoa nykytilanteesta ei voi paljastaa liikaa.

Korttitulkinnan onnistuminen perustuu siihen, että kysyjä antaa näkijälle luvan katsoa hänen elämäänsä. Kysyminen itsessään on luvan antamista. Silloin kysyjä sallii näkijän katsoa omaa elämäntilannettaan ja mahdollista tulevaisuuttaan. Korttitulkinnassa ei ole mitään pelättävää, koska se kuvastaa mahdollisuuksia – ei muuttamatonta kohtaloa. Mitä korttitulkinta voisi kertoa sinulle rakkaudesta, työstä tai taloudesta? – Kysy, niin saat tietää. Kirjalliseen vastaukseen on kätevä palata yhä uudestaan, ja sitä voidaan täydentää soittamalla Tajunnanvirta-palveluun: www.rajatieto.org. Kirjallinen tulkinta toimii hyvänä pohjana puhelintulkinnalle, jossa voidaan kysyä tarkennuksia tai päivittää tilannetta.

Tutustu eri korttitulkintoihin

Henkilökohtaisesti laaditut korttitulkinnat

Oheisesta linkistä näet kaikki tulkinta.fi palvelussa tällä hetkellä olevat, henkilökohtaisesti laaditut kirjalliset korttitulkinnat.
Tutustu eri korttitulkintoihin

Esimerkkituotteita verkkokaupassa