Unien tulkinta on vanha perinne, jota on harjoitettu Egyptissä faaraoiden ja Persiassa kuninkaiden pyynnöstä tai käskystä. Unien tiedettiin kertovan myös tulevista tapahtumista. Unientulkitsijat olivat arvostettuja oman alansa ammattilaisia, koska he osasivat unia tulkitsemalla ennakoida tulevaa ja selittää unennäkijälle hänen elämäänsä sekä kansojen kohtaloita. Unien tulkinta on nykyään unisanoihin perustuvaa. Tulkitakseen unia kysyjälle tarkoituksenmukaisella tavalla, unien tulkitsijan on tiedettävä jonkin verran kysyjän elämästä, joten kaikki taustatieto on oleellista. Kerro unien tulkitsijalle mieluummin liikaa kuin liian vähän.

Unikirjat harvoin kertovat kattavasti, missä monisyisissä unissamme on kysymys. Selvänäköisesti toimiva unien tulkitsija voi tunnistaa unestasi teemoja ja muita merkityksellisiä asioita. Unientulkinta on hyvin hienovaraista ja edellyttää kokemusta. Unien tulkitsijat ovat tulkinneet Tajunnanvirta-palvelussa unia jo useita vuosia, joten heillä on siitä käytännön kokemusta. Unet puhuvat alitajuntamme äänellä ja ohittavat päivätajunnan sulut. Siksi päivätajunnassa on niin vaikea päästä selville unen sisällön tarkoituksesta. Portit alitajuntaan ovat kiinni, kunnes ne avautuvat yöllä. Haluatko tietää, onko kyseessä enneuni vai selkouni vai elämääsi neuvoja antava uni? Unien tulkitsijamme auttavat sinua pääsemään selville unesi merkityksestä ja tarkoituksesta.

Go to Top