Tämä palvelu avaa tarkan syntymäajan perusteella luonteen piirteitä, niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Miksi aika ajoin ihminen törmää saman suuntaisiin ongelmiin, niin ihmissuhteissaan kuin työelämän tai muun elämänpiirin alueella? Kokemukset, jotka toistuvat elämän aikana, voivat olla esteenä katsoa asioita uudelta kantilta. Voiko ihminen vaikuttaa kohtaloonsa ja mitkä avaimet kunkin omassa kartassa ovat olemassa mutta vielä piilotettuina tietoisuuden taakse. Luonneanalyysi voi auttaa ihmistä kohtaamaan itsessään jotain pinnan alla olevaa, jonka tiedostaminen helpottaa elämän kohtaamista. Toisaalta kartan avulla voidaan saada vahvistusta omille aatteilleen omista taipumuksistaan ja luovista voimavaroistaan.