Tulkinta keskittyy antamaan sinulle avaimia tähän hetkeen ja siihen mihin ehkä toivot muutosta. Usein toivomme ja odotamme jotain niin paljon, että meiltä jää huomaamatta tämän hetken mahdollisuudet. Asiat eivät aina tapahdu siinä järjestyksessä kuin toivomme. Mitä nämä tilanteet pyrkivät meille opettamaan? Mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota itsessämme, toisissa ja tässä tilanteessa.
Tulkintaa varten tarvitsen mahdollisimman tarkan kuvauksen tilanteesta, jonka kanssa kamppailet.