Teen tulkinnan Sinusta ja kumppanistasi sekä keskinäisestä yhteensopivuudesta, numeroiden ja intuition avulla.

Tarvitsen molempien syntymäajat (vuosi, kk, pvä) sekä etunimet.

Näin saat katsauksen mahdollisuuksistanne, karikoista /haasteista.

Tulkinta auttaa tutustumista itseesi sekä kumppaniisi syvemmin.

Voit esittää myös kysymyksen liittyen tulkintaan.