Unien tulkinta on vanha perinne, jota on harjoitettu Egyptissä faaraoiden ja Persiassa kuninkaiden pyynnöstä tai käskystä. Unien tiedettiin kertovan myös tulevista tapahtumista. Unientulkitsijat olivat arvostettuja oman alansa ammattilaisia, koska he osasivat unia tulkitsemalla ennakoida tulevaa ja selittää unennäkijälle hänen elämäänsä sekä kansojen kohtaloita. Unien tulkinta on nykyään unisanoihin perustuvaa. Tulkitakseen unia kysyjälle tarkoituksenmukaisella tavalla, unien tulkitsijan on tiedettävä jonkin verran kysyjän elämästä, joten kaikki taustatieto on oleellista. Kerro unien tulkitsijalle mieluummin liikaa kuin liian vähän.

Unikirjat harvoin kertovat kattavasti, missä monisyisissä unissamme on kysymys. Selvänäköisesti toimiva unien tulkitsija voi tunnistaa unestasi teemoja ja muita merkityksellisiä asioita. Unientulkinta on hyvin hienovaraista ja edellyttää kokemusta. Unien tulkitsijat ovat tulkinneet Tajunnanvirta-palvelussa unia jo useita vuosia, joten heillä on siitä käytännön kokemusta. Unet puhuvat alitajuntamme äänellä ja ohittavat päivätajunnan sulut. Siksi päivätajunnassa on niin vaikea päästä selville unen sisällön tarkoituksesta. Portit alitajuntaan ovat kiinni, kunnes ne avautuvat yöllä. Haluatko tietää, onko kyseessä enneuni vai selkouni vai elämääsi neuvoja antava uni? Unien tulkitsijamme auttavat sinua pääsemään selville unesi merkityksestä ja tarkoituksesta.

  • Unien tulkinta on ajankohtainen tulkinta. Kerrothan mahdollisimman tarkasti unestasi. Mikä on unesi tunnelma? Entä paikat ja tapahtumat? Tai tuoksut? Jos unessasi oli henkilöitä, olivatko he sinulle ennestään tuttuja? Tämänhetkisestä elämäntilanteestasi antamasi pieni kuvaus auttaa saamaan tarkemman vastauksen. Vain yksi uni per tulkinta.
  • Unientulkinta. Tulkitsen unesi tarkoituksen ja viestin. Kerro minulle unesi. *Millainen yleistunnelma unessa oli? *Mitä tapahtui? *Ketä muita unessa oli? *Unen tapahtumapaikka: millainen se oli? *Jäikö jokin esine/asia erityisesti mieleesi?
    *Mikäli uni liittyi esim. työhösi tai suhteeseesi, niin pieni pohjustus työsi tai suhteesi nykytilanteesta helpottaisi ymmärtämään unen viestiä.
    Vastaus on mahdollisimman avartava, unestasi.
    Unientulkintaa on harjoitettu jo tuhansia vuosia.
Go to Top